ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរព្រះវិហារ នឹងរៀបចំពិធីបួងសួងកម្រិតថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្នុងឱកាសដែលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ បានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក របស់អង្គការយូណេស្កូ។

អាជ្ញាធរព្រះវិហារ នឹងរៀបចំពិធីបួងសួងកម្រិតថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្នុងឱកាសដែលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ បានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក របស់អង្គការយូណេស្កូ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.