ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីរាជការ នៃគ្រួសារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានរៀបចំសូត្រមន្តចំរេីនព្រះបរិត្ត ក្នុងឱកាសពិធីកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីរាជការ នៃគ្រួសារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានរៀបចំសូត្រមន្តចំរេីនព្រះបរិត្ត ក្នុងឱកាសពិធីកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។
រសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
#ករសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់

Leave a Reply

Your email address will not be published.