ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តផ្អាកចរាចរណ៍រថយន្តធន់ធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ ចន្លោះគ.ម៤៧-៤៨

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បន្តផ្អាកចរាចរណ៍រថយន្តធន់ធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ ចន្លោះគ.ម៤៧-៤៨ និងគ.ម៥១-៥២ ក្នុងស្រុកគងពិសី បន្ទាប់ពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅមិនទាន់ថមថយ និងប៉ះពាល់ដល់ឃុំចំនួន៣ ស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជិត៤០០គ្រួសារ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.