ព័ត៌មានជាតិ

 

អ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញាឃុំខ្លួនហើយដោយមានការប្ដឹងពីក្រុមបើកល្បែងស៊ីសងអនឡាញន៏

នៅថ្ងៃទៅ ២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកបើកល្បែងស៊ីសងបានប្រើហិង្សានិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះរួចមក។

Leave a Reply

Your email address will not be published.