ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ឈុន សុធីតា ម្ចាស់ផេក St vitamin diet slim 2 រងបណ្តឹងថាលក់ផលិតផលអត់ច្បាប់

រាជធានីភ្នំពេញ៖យោងបណ្តឹងរបស់ឈ្មោះលឹម គឹមហ៊ាង ចុះថ្ងៃទី៣០ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ បានអោយដឹងថា ឈ្មោះលឹម គឹមហ៊ាង ភេទស្រីជាអតិថិជនដែលបានទិញផលិតផលពីឈ្មោះ ឈុន សុធីតា ភេទស្រីមានអាសយដ្ឋានផ្លូវ១៥បេ សង្កាត់ អូបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ហើយបានប្តឹងរាយការណ៍ទៅក្រសួងសុខាភិបាលថា ឈ្មោះ ឈុន សុធីតា ម្ចាស់ផេក St vitamin diet slim 2 ដែលលក់ផលិតផល Golden serum Natural berbal crub Ginseng Collagen Night Cream បានលក់អោយលោកស្រី ហើយមិនចេញវិក័យបត្រ័ និង មិនមានបិតប្រវេទសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវសង្ស័យថារកស៊ីអត់ច្បាប់ ហើយខ្លួនក៍បានប្តឹងរាយការណ៍ទៅសុខាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ផលិតផលខាងលើនេះមានច្បាប់ឬអត់។
បើយោងតាមសំដីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងថា៖

ហើយអង្គភាពយើងខ្ញុំបានសួទៅឈ្មោះ ឈុន សុធីតា តាមរយៈលេខ 0973603584 ថាតើផលិតផលរបស់គាត់មានច្បាប់ឬទេ?គាត់ពុំបានឆ្លើយតបតាមសំនួររបស់អង្គភាពយើងឡើយគាត់គ្រាន់តែសួវិញថាខ្ញុំមកពីអង្គភាពណា ហើយសូមផ្ញើផេកអោយមើលផង។
អង្គភាពយើងខ្ញុំរងចាំការបកស្រាយអំពីឈ្មោះ ឈុន សុធីតា ថាតើផលិតផលរបស់គាត់មានច្បាប់ និង មានប្រវេទដែលឬទេ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ តាមរយៈលេខផេកអង្គភាព

Leave a Reply

Your email address will not be published.