ព័ត៌មានជាតិ

បងប្អូនមន្រ្តីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់​ ចុះលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសសំណង់ លើអគាររោងចក្រក្រុមហ៊ុន SO AH PLUSH TOY(CAMBODIA) Co.,Ltd ស្ថិតនៅភូមិព្រៃកែស ឃុំព្រៃវិហារ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

នាថ្ងៃ​ទី​២៦​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២៤
បងប្អូនមន្រ្តីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់​ ចុះលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសសំណង់ លើអគាររោងចក្រក្រុមហ៊ុន SO AH PLUSH TOY(CAMBODIA) Co.,Ltd ស្ថិតនៅភូមិព្រៃកែស ឃុំព្រៃវិហារ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។
#កអក​ #វិស័យសំណង់ #សំណង់ #សំណង់អគារ #ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
#MLMUPC

Leave a Reply

Your email address will not be published.