ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន១១នាក់ ជាក់សែ្តង ដែលបានប្រព្រឹត្តបទលើ្មសៈ ប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

នាថ្ងៃទី៣០​ ខែមិថុនា​ ឆាំ្ន២០២៣ វេលាម៉ោង១០:៣០នាទីកម្លាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោក សហការណ៍ជាមួយនគរបាលប៉ុស្ដីរដ្នបាលបឹងសាឡាង បានចុះធ្វើរដ្ឋបាលនៅចំណុះបន្ទប់ជួលផ្លូវលេខ២៤៧ក្រុម៣២ភូមិ១១សង្កាតឮបឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ រួចបានធ្វើឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន១១នាក់ ជាក់សែ្តង ដែលបានប្រព្រឹត្តបទលើ្មសៈ ប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ៕

ជនសង្ស័យ
១.ឈ្មោះ ឆៃ សុខ ភេទប្រុស អាយុ ២៥ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរកម្មករលើកបន្លែ ស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។ ( វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម )
២.ឈ្មោះ សុខ សុវណ្ណរ៉ា ភេទប្រុស អាយុ ២៤ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរកម្មករ ស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។ ( វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម )
៣.ឈ្មោះ ជា ពន្លឺ ភេទប្រុស អាយុ ២៤ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរកម្មករ ស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។ ( វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម )
៤.ឈ្មោះ ជុំ វិចិត្រ ភេទប្រុស អាយុ ២៥ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរកម្មករ ស្នាក់នៅមិនពិតប្រកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។ ( វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម )
៥.ឈ្មោះ មាស សុីនិត្យ ភេទប្រុស អាយុ ៤៤ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរកម្មករ ស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។ ( វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម )
.6 ឈ្មោះ ចាន់ រិទ្ធភេទប្រុសអាយុ៣២ឆ្នាំ មុខរបរកម្មករស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ (វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម )
.7 ឈ្មោះ ចាន់ ផល ភេទប្រុស អាយុ២៧ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករស្នាក់នៅ មិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ (វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម )
.8 នួន ចិន ភេទប្រុសអាយុ២៧ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ (វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម
.៩ ឈ្មោះ សុឺ ស៊ុចភេទប្រុសអាយុ៣៨ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ( វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម
.10 សុីវ ភ័ស ភេទប្រុសអាយុ៣២ឆ្នាំ.ជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ (វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម
.11 ឈ្មោះ សំបូ វណ្ណឌីភេទប្រុសអាយុ៣៣ឆ្នាំមុខរបរកម្មករស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ (វិជ្ជមាន មានសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោម ។

បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើកំពុងធ្វើការឃាត់ខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោក ដើម្បីធើ្វការសាកសួរ និង ចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់

Leave a Reply

Your email address will not be published.